برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 همایش تخصصی آثار تحریم های اقتصادی بر تجارت نفت خام
1397-08-01 13:00-18:30
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 80
4,000,000 ریال
دانشجویان 750,000 ریال
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.