دبیرخانه:تهران میدان انقلاب خیابان 16آذر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران
تلفن 021-61112320

در صورت عدم پاسخگویی لطفا به آدرس ذیل ایمیل ارسال فرمایید.hajebrahimi@ut.ac.ir
محل برگزاری همایش:تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان ،پژوهشگاه نیرو،تالار همایش های خلیج فارس

 

Refresh Code