حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده معنوی
وزارت نیرو
وزارت نفت
معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی
معاونت حقوقی ریاست جمهوری
معاونت حقوقی قوه قضائیه
دانشگاه تهران
دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دانشگاه شهید بهشتی(ره)
دانشگاه علامه طباطبایی
پژوهشگاه نیرو
کانون وکلای دادگستری
حمایت کننده نقره ای
انجمن حفاری شرکت های نفت و گاز
حمایت کنندگان رسانه ای
حمایت کننده معنوی
صدا و سیما