لطفاً قبل از ارسال مقاله خود به موارد زیر توجه کنید:

 1- پیش از ارسال مقاله، بخش شرایط و ضوابط ارسال مقاله را به طور کامل مطالعه فرمایید و ارجاعات درون متن، منابع و مأخذ پایانی مقاله، تعداد کلمات چکیده و واژگان کلیدی و .... را مطابق آن تنظیم نمایید.

 2- سپس، از منوی "ورود به سامانه" گزینه "ثبت نام در سامانه" را انتخاب و تکمیل فرمایید.  نام کاربری و رمز ورود به ایمیل شما ارسال می‌شود.

 3- با نام کاربری و رمز ورود ارسال شده، مجدداً به سامانه وارد شده و صفحه شخصی خود را باز کنید.

 4- از طریق گزینه "نویسنده"، گزینه "ارسال مقاله جدید" را انتخاب و مراحل ارسال مقاله را کامل کنید.

در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره دبیرخانه همایش (021-61112320) تماس گیرید.

:

 

الف- مشخصات نویسنده

 

 1. نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) کامل باشد (به فارسی و انگلیسی)
 2. میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده (گان) مشخص شود (به فارسی و انگلیسی)
 3. نویسنده مسئول مقاله معرفی شود.
 4. رایانامه (ایمیل) و تلفن نویسنده(گان) نوشته شود.

 

ب- ضابطه‌های مقاله

 

 1. مقاله بیشتر از 20 صفحه مجله نباشد. حدود هشت هزار (8000) کلمه
 2. چکیده مقاله کوتاه و گویا باشد (به فارسی و انگلیسی)
 3. مقاله پیشتر چاپ نشده یا برای چاپ به جایی فرستاده نشده باشد.
 4. مقاله در محیط Word و به شیوه‌ نگارش فصلنامه نوشته و ارسال شود: رعایت قلم متن و پاورقی، چکیده و متن:

 

- قلم عنوان مقاله           BTitr 14 پررنگ (سیاه)

 

- قلم عنوان‌های اصلی    BYagut 13 پررنگ (سیاه)

 

- قلم عنوان‌های فرعی    BYagut 12 پررنگ (سیاه)    

 

- قلم چکیده مقاله و واژگان کلیدی B Lotus 10 و منابع پایانی و پاورقی‌ها B Lotus 9 و قلم متن مقاله B Lotus 12

 

5. چکیده مقاله حداقل 100 و حداکثر 150 کلمه نوشته شود (به فارسی و انگلیسی)

 

6. واژه‌های کلیدی حداقل 4 و حداکثر 7  واژه آورده شود (به فارسی و انگلیسی)

 

7. معادل خارجی واژگان تخصصی و نامهای اشخاص در صورت ضرورت به صورت زیرنویس نوشته شود.

 

8. پذیرش مقاله‌ها صرفاً از طریق ثبت و ارسال در همین سامانه  امکان‌پذیر می‌باشد.

 

 

 

ج- ضابطه‌های استناد

 

 1. این همایش از روش "درون متنی" پیروی می‌کند و کافی است منابع پس از نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم، به صورت زیر آورده شود:
 2.      1) نام خانوادگی نویسنده؛ 2) سال انتشار؛ 3) شماره صفحه معرفی شوند؛ مثال: (عنایت، 1349، 25)
 3. در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال، با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشار، نوشته‌ها مشخص می‌شوند، نمونه: (عنایت، 1349 (الف)، 14)، (عنایت، 1349 (ب)، 150).
 4. منابع مورد استفاده در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده، (و اگر یک اثر چند نویسنده داشته باشد، ترتیب الفبایی نویسنده اول) تنظیم و معرفی می‌شوند.
 5. ترتیب نوشتن کتاب منبع در کتابنامه چنین است:

 

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار کتاب، عنوان کتاب، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، محل نشر کتاب، ناشر

 

5. ترتیب نوشتن مقاله در کتابنامه چنین است:

 

نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، تاریخ انتشار مجله، عنوان مقاله در داخل گیومه، نام مترجم، نام مجله، دوره مجله، صفحات اول تا آخر مقاله در مجله

 

6. منابع به زبان خارجی نیز با ترتیب شود.