متقاضیان شرکت در همایش با توجه به نوع عضویت خود، می توانند مبلغ حق ثبت نام را به یکی از دو طریق زیر واریز کنند و تصویر مستندات واریزی و مستندات نوع عضویت خود را پس از بارگذاری در سامانه "همایش حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی" به آدرس  ایمیل energy.law@ut.ac.ir نیز ارسال نمایند:


1- شماره حساب 5225458914 با شناسه واریز  900201201156  و یا شماره شبای IR460120000000005225458914 با شناسه واریز900201201156  نزد بانک ملت به نام معاونت پژوهشی دانشگاه تهران


 

شایان ذکر است اصل رسید در روز همایش هنگام پذیرش دریافت خواهد شد.

شرکت هایی که نیاز به دریافت پیش فاکتور دارند می توانند از فایل ذیل استفاده کنند:

در صورت هر گونه سوال می توانید با ایمیل فوق مکاتبه فرمایید.


با تشکر