1. مکان برگزاری همایش " حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی "
2. پذیرش حمایت معنوی دانشگاه شهید بهشتی از همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی
بابک شکری ، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ، با ارسال نامه ای خطاب به رئیس همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی ، خانم دکتر الهام امین زاده ، حمایت معنوی دانشگاه شهید بهشتی را از این همایش اعلام کرد.
3. پذیرش حمایت معنوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی از همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی
حمیدرضا عطایی ، مدیرکل معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی ، با ارسال نامه ای خطاب به رئیس همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی خانم دکتر الهام امین زاده حمایت معنوی خود را از این همایش اعلام کرد.
4. پذیرش حمایت معنوی معاونت حقوقی قوه قضائیه از همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی
جواد طهماسبی ، قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضائیه ، با ارسال نامه ای خطاب به رئیس همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی ، خانم دکتر الهام امین زاده ، حمایت معنوی خود را از این همایش اعلام کرد.
5. ثبت دریافت کد اختصاصی همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی در پایگاه استنادی جهان اسلام(Isc)
6. برگزاری نشست هم اندیشی اساتید صاحب نظر در زمینه حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی
7. برگزاری نشست هم اندیشی اساتید صاحب نظر در حوزه حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی
8. انتصاب آقای دکترمحمد ساردوئی نسب به عنوان دبیر علمی همایش ملی حل و فصل اختلافات درصنعت انرژی
آقای دکتر محمد رحیمیان معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران طی حکمی آقای دکتر محمد ساردوئی نسب از اعضای هیات علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران را به عنوان دبیر علمی همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی انتخاب کردند.
9. انتصاب خانم دکتر الهام امین زاده به عنوان رئیس همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی
آقای دکتر محمد رحیمیان معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران طی حکمی خانم دکتر الهام امین زاده از اعضای هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به عنوان رئیس همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی انتخاب کردند.
10. برگزاری اولین پیش نشست حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی در دانشگاه تهران
اولین همایش از سلسه همایش های تخصصی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی به همت موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران در روز چهارشنبه مورخ 30/3/1397 در تالار آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران از ساعت 14 الی 30:20برگزار گردید.
11. پذیرش حمایت معنوی شرکت ملی نفت ایران از همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی
محمد ناصری رئیس روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران با ارسال نامه ای خطاب به رئیس همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی خانم دکتر الهام امین زاده حمایت معنوی آن شرکت را از این همایش اعلام کرد.