مکان برگزاری همایش " حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی "
1398-09-05

بدین وسیله آدرس محل برگزاری" همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی "به شرح ذیل اعلام می گردد:
آدرس : تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، تالار همایش های خلیج فارس

 

نقشه مکان برگزاری ( کلیک کنید)