پذیرش حمایت معنوی دانشگاه شهید بهشتی از همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی
1398-08-19

بابک شکری ، معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ، با ارسال نامه ای خطاب به رئیس همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی ، خانم دکتر الهام امین زاده ، حمایت معنوی دانشگاه شهید بهشتی را از این همایش اعلام کرد.