پذیرش حمایت معنوی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی از همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی
1398-08-18

حمیدرضا عطایی ، مدیرکل معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی ، با ارسال نامه ای خطاب به رئیس همایش ملی حل و فصل اختلافات  در صنعت انرژی خانم دکتر الهام امین زاده حمایت معنوی آن شرکت را از این همایش اعلام کرد.