پذیرش حمایت معنوی معاونت حقوقی قوه قضائیه از همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی
1398-08-18

جواد طهماسبی ، قائم مقام معاونت حقوقی قوه قضائیه ، با ارسال نامه ای خطاب به رئیس همایش ملی حل و فصل اختلافات  در صنعت انرژی ، خانم دکتر الهام امین زاده ، حمایت معنوی آن شرکت را از این همایش اعلام کرد.