ثبت دریافت کد اختصاصی همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی در پایگاه استنادی جهان اسلام(Isc)
1398-03-20
ثبت دریافت کد اختصاصی همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی در پایگاه استنادی جهان اسلام(Isc)

نظر به اعلام به پایگاه استنادی جهان اسلام (Isc)همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی جز همایش های پذیرفته شده و ثبت شده در این پایگاه می باشد.شایان ذکر است کد اختصاصی همایش در این پایگاه ۵۷۸۴۸-۹۸۱۹۰ می باشد.

آدرس پایگاه استنادی جهان اسلام:https://mcl.isc.gov.ir/confirmedConferences.aspx