برگزاری نشست هم اندیشی اساتید صاحب نظر در حوزه حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی
1397-09-05

نشست هم اندیش اساتید و اندیشمندان حوزه انرژی به دعوت رئیس همایش حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی در روز سه شنبه مورخ 6/9/1397 در سالن جلسات موسسه مطالعات بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.