انتصاب خانم دکتر الهام امین زاده به عنوان رئیس همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی
1397-05-25
انتصاب خانم دکتر الهام امین زاده به عنوان رئیس همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی

آقای دکتر محمد رحیمیان معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران طی حکمی خانم دکتر الهام امین زاده از اعضای هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران را به عنوان رئیس همایش ملی حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی انتخاب کردند.

حکم ایشان به شرح ذیل می باشد:

سرکار خانم دکتر الهام امین زاده - رئیس محترم مؤسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران

با سلام و احترام؛

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند سرکار عالی و موافقت شورای راهبردی مدیران معاونت پژوهشی مورخ ۲۱/‏۰۵/‏۱۳۹۷‬ به موجب این حکم به عنوان " رئیس همایش ملی حل و فصل اختلافات درصنعت انرژی" منصوب می‌شوید.

امید است با همکاری اعضای محترم هیأت علمی، متخصصین و محققین برجسته، در برگزاری و اجرای با شکوه این همایش علمی موفق و موید باشید.