برگزاری اولین پیش نشست حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی در دانشگاه تهران
1397-04-01
برگزاری اولین پیش نشست حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی در دانشگاه تهران

در ابتدا آقای دکتر حبیبا معاون پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی ضمن خوش آمد گویی به مدعوین که از اساتید دانشگاه، وزارتخانه های نفت ، نیرو،وکلا و و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های کشور بودند؛ از موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران بابت برگزاری چنین نشست هایی در فضای دانشگاه تشکر کردند.

در این برنامه که به موضوع حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی پرداخت اساتید ذیل در زمینه های زیر سخنرانی کردند.

خانم دکتر الهام امین زاده عضو هیات علمی و رئیس موسسه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران

"تنوع روش های حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی"

آقای دکتر عبدالحسین شیروی عضو هیات علمی دانشگاه تهران:

"مذاکره در روند  اجرای قراردادهای بالادستی  نفت و گاز "

آقای دکتر سید نصرالله ابراهیمی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران:

"طراحی مکانیزم حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی"

آقای دکتر محمد ساردوئی نسب عضو هیات علمی دانشگاه تهران

"حقوق فراملی به عنوان قانون حاکم بر ماهیت اختلاف"

آقای دکتر محمودرضا فیروزمند عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت تهران

"گونه شناسی اختلاف در حل و فصل اختلافات صنعت انرژی"

"طرح دیدگاه در مورد ویژگی های حقوق نفت ایران"

در پایان برنامه پس از سخنرانی کوتاه آقای دکتر  ادواردو پیرو از کشور برزیل مشاور حقوقی حوزه نفت و گاز   پنل پاسخ به پرسش های شرکت کنندگان تشکیل شد .