برگزاری نشست هم اندیشی اساتید صاحب نظر در زمینه حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی
1397-09-12
برگزاری نشست هم اندیشی اساتید صاحب نظر در زمینه حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی

 به دعوت خانم دکتر الهام امین زاده رئیس همایش حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی نشست هم اندیشی اساتید صاحب نظر در زمینه حل و فصل اختلافات در صنعت انرژی در روز سه شنبه مورخ 6/9/1397 در سالن جلسات موسسه مطالعات بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست که با حضور اساتیدی از دانشگاه تهران،دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه امام صادق (ع) و برخی از اساتید مشغول در حوزه خصوصی برگزار شد ابتدا خانم دکتر امین زاده به تشریح کلیات و تاریخچه ای از فعالیت های برگزار شده در زمینه حل و فصل اختلافات در صنعت انرژِی پرداختند .سپس آقای دکتر محمد محمد ساردوئی نسب دبیر علمی همایش عناوین و محور های همایش را مطرح کردند و بعد از آن اساتید مدعو نظرات خود را در مورد محورهای ارائه شده و نحو ارائه مناسب ان ها جهت عملگرا کردن همایش ارائه دادند.